Menu PLUkład nerwowy centralny


Interaktywny Atlas Histologiczny

Narząd

Powiększenie obiektywu

2x

10x

20x

40x

Kora móżdżku

 

Kora móżdżku - komórki gruszkowate

Kora mózgu

 

Rdzeń kręgowy

 

Rdzeń kręgowy - istota biała i szara

Rdzeń kręgowy - komórki ruchowe w rogach przednich

 


Interaktywny Atlas Histologiczny ma charakter czysto edukacyjny.
Kopiowanie, udostępnianie oraz modyfikacja zamieszczonych obrazów zastrzeżona, chroniona prawem.

 

Copyright © KiZ Histologii i Embriologii CM UMK. Wszelkie prawa zastrzeżone.